SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
28.2.2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny – VSE Košice
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny – VSE Košice
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny – VSE Košice
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 28.2.2022
27.1.2022
Príloha č. 3 zmluvy – Fúra s.r.o. Košice
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Príloha č. 3 zmluvy – Fúra s.r.o. Košice
Predmet Príloha č. 3 zmluvy – Fúra s.r.o. Košice
Cena V prílohe
Dátum zverejnenia 27.1.2022
24.1.2022
Poistná zmluva pre MŠ – Kooperatíva
Kooperativa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 Kooperativa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00585441
Názov Poistná zmluva pre MŠ – Kooperatíva
Predmet Poistná zmluva pre MŠ – Kooperatíva
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 24.1.2022
29.12.2021
Zmluva o dielo a poskytnutí služieb – KB – PROTECT Michalovce
KP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 KP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka č.2, 071 01 Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 53396031
Názov Zmluva o dielo a poskytnutí služieb – KB – PROTECT Michalovce
Predmet Zmluva o dielo a poskytnutí služieb – KB – PROTECT Michalovce
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 29.12.2021
15.12.2021
Dohoda č. 21/35/010/88 – ÚPSVaR Humenné
ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 21/35/010/88 – ÚPSVaR Humenné
Predmet Dohoda č. 21/35/010/88 – ÚPSVaR Humenné
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 15.12.2021
14.12.2021
Zmluva o dodávke plynu – 110 – SPP
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
Zmluvná strana 2 IČO 35815256
Názov Zmluva o dodávke plynu – 110 – SPP
Predmet Zmluva o dodávke plynu – 110 – SPP
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 14.12.2021
14.12.2021
Zmluva o dodávke plynu – 91 – SPP
SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
Zmluvná strana 2 IČO 35815256
Názov Zmluva o dodávke plynu – 91 – SPP
Predmet Zmluva o dodávke plynu – 91 – SPP
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 14.12.2021
1.12.2021
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy ZLP-VT-2021-0258
Číslo ZLP-VT-2021-0258
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45 736 359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum uzavretia 1.12.2021
Dátum zverejnenia 1.12.2021
9.11.2021
Kúpna zmluva – Masarovič
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva – Masarovič
Predmet Kúpna zmluva – Masarovič
Cena 2000,-€
Dátum zverejnenia 9.11.2021
9.11.2021
Kúpna zmluva – Šenky, Šenkyová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva – Šenky, Šenkyová
Predmet Kúpna zmluva – Šenky, Šenkyová
Cena 780,-€
Dátum zverejnenia 9.11.2021
13.10.2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, Ing. Mamajová
Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, Starinská 18, 066 01 Humenné
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, Starinská 18, 066 01 Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 33671451
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, Ing. Mamajová
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, Ing. Mamajová
Cena 720,-€
Dátum zverejnenia 13.10.2021
9.8.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie – PSK
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie – PSK
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie – PSK
Cena 1 300,-€
Dátum zverejnenia 9.8.2021
6.8.2021
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednost Kooperatíva, Bratislava
Kooperativa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 Kooperativa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00585441
Názov Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednost Kooperatíva, Bratislava
Predmet Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednost Kooperatíva, Bratislava
Cena V návrhu
Dátum zverejnenia 6.8.2021
9.6.2021
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednost Kooperatíva, Bratislava
Kooperativa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 Kooperativa, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00585441
Názov Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednost Kooperatíva, Bratislava
Predmet Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednost Kooperatíva, Bratislava
Cena V návrhu
Dátum zverejnenia 9.6.2021
1.6.2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s. Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35 763 469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s. Bratislava
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s. Bratislava
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 1.6.2021
1.6.2021
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Rimsko-katolícka farnosť Lieskovec
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Rimsko-katolícka farnosť Lieskovec
Predmet Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Rimsko-katolícka farnosť Lieskovec
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 1.6.2021
17.5.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR č. 321 0988
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluvná strana 2 IČO 00 177 474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR č. 321 0988
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR č. 321 0988
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 17.5.2021
10.5.2021
Príloha č. 2 k zmluve z 15.6.2020 – FÚRA s.r.o. Rozhanovce
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Príloha č. 2 k zmluve z 15.6.2020 – FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Predmet Príloha č. 2 k zmluve z 15.6.2020 – FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Cena V prílohe
Dátum zverejnenia 10.5.2021
16.4.2021
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom – Ľubomír Ludvik – WINDOORS Svidník
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
Zmluvná strana 2 IČO 37 655 264
Názov Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom – Ľubomír Ludvik – WINDOORS Svidník
Predmet Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom – Ľubomír Ludvik – WINDOORS Svidník
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 16.4.2021
16.3.2021
Dodatok 1 k zmluve o výpožičke – Štatistický úrad SR
Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Zmluvná strana 2 IČO 00 166 197
Názov Dodatok 1 k zmluve o výpožičke – Štatistický úrad SR
Predmet Dodatok 1 k zmluve o výpožičke – Štatistický úrad SR
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 16.3.2021
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30