SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
28.8.2020
Zmluva o poskytnutí služieb 18/2020 Milan Groško – MGP, Miňovce
Milan Groško - MGP, Miňovce 40, 090 32 Miňovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Milan Groško - MGP, Miňovce 40, 090 32 Miňovce
Zmluvná strana 2 IČO 46 890 971
Názov Zmluva o poskytnutí služieb 18/2020 Milan Groško – MGP, Miňovce
Predmet Zmluva o poskytnutí služieb 18/2020 Milan Groško – MGP, Miňovce
Cena 40€/rok
Dátum zverejnenia 28.8.2020
20.7.2020
Zmluva o vypôžičke, Ministerstvo vnútra SR
SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00 151 866
Názov Zmluva o vypôžičke, Ministerstvo vnútra SR
Predmet Zmluva o vypôžičke, Ministerstvo vnútra SR
Cena Iveco CAS 15
Dátum zverejnenia 20.7.2020
16.6.2020
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu, FÚRA s.r.o. Rozhanovce
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu, FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Predmet Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu, FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 16.6.2020
22.4.2020
Zmluva o pripojení, VSD a.s. Košice
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 36 599 361
Názov Zmluva o pripojení, VSD a.s. Košice
Predmet Zmluva o pripojení, VSD a.s. Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 22.4.2020
20.4.2020
Zmluva o dielo, „Kultúrny dom – výmena okien a dverí“, Juraj Klim J.K.D-mont Svidník
Juraj Klím-J.K.D-mont, J. Gagarina 144/8, 089 01 Svidník
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Juraj Klím-J.K.D-mont, J. Gagarina 144/8, 089 01 Svidník
Zmluvná strana 2 IČO 40806 677
Názov Zmluva o dielo, „Kultúrny dom – výmena okien a dverí“, Juraj Klim J.K.D-mont Svidník
Predmet Zmluva o dielo, „Kultúrny dom – výmena okien a dverí“, Juraj Klim J.K.D-mont Svidník
Cena 14 271,44€
Dátum zverejnenia 20.4.2020
27.3.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluvná strana 2 IČO 00 177 474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava
Cena 1 400,-€
Dátum zverejnenia 27.3.2020
9.3.2020
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35 979 798
Názov Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum uzavretia 26.10.2022
Dátum zverejnenia 9.3.2020
20.2.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 20.2.2020
20.2.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie od Ministerstva vnútre SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00 151 866
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie od Ministerstva vnútre SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie od Ministerstva vnútre SR
Cena 29 945,-€
Dátum zverejnenia 20.2.2020
14.2.2020
Zmluva o dielo, PD-Vodovod,Enviroline s.r.o. Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo, PD-Vodovod,Enviroline s.r.o. Košice
Predmet Zmluva o dielo, PD-Vodovod,Enviroline s.r.o. Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 14.2.2020
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHajFjQktEUFRvUGZjZXNXUHVMTTZEejc2N1R3/view?usp=sharing
10.2.2020
Kúpna zmluva COOP Jednota
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Družstevná 24, 066 27 Humenné
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Družstevná 24, 066 27 Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 169 081
Názov Kúpna zmluva COOP Jednota
Predmet Kúpna zmluva COOP Jednota
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 10.2.2020
10.2.2020
Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 36 599 361
Názov Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Predmet Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 10.2.2020
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHQVc3THFnbkRZRURtT2JEaVRnTHNRNEJySFBN/view?usp=sharing
10.2.2020
Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 36 599 361
Názov Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Predmet Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 10.2.2020
20.12.2019
Dohoda MOS s UPSVaR Humené
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda MOS s UPSVaR Humené
Predmet Dohoda MOS s UPSVaR Humené
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 20.12.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHTWpKcVBmMWtYV2tLWm5vd3VwV2tfeTBOTGNz/view?usp=sharing
13.11.2019
Dohoda č. 1 MOS s UPSVaR Humené
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda č. 1 MOS s UPSVaR Humené
Predmet Dohoda č. 1 MOS s UPSVaR Humené
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 13.11.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHMS1ZZWFQbTF2Vk0yeks0RzdsT0ZnbVY0VjE4/view?usp=sharing
9.10.2019
Dohoda o spoločnom školskom obvode; Karná, Topoľovka, Hudcovce, Lieskovec
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda o spoločnom školskom obvode; Karná, Topoľovka, Hudcovce, Lieskovec
Predmet Dohoda o spoločnom školskom obvode; Karná, Topoľovka, Hudcovce, Lieskovec
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 9.10.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHVzJIY0NvTS1MZ2xmSjhpOHg2RFVaYmlfUDRz/view?usp=sharing
1.10.2019
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, Starinská 18, 066 01 Humenné
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, Starinská 18, 066 01 Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 33671451
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
Cena 720,-€
Dátum zverejnenia 1.10.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHdWVhZG5tRklYYWw3eF9lN25wb3lsZXhWa05r/view?usp=sharing
19.8.2019
Zmluva o združenej dodávke energie – Slovakia energy
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o združenej dodávke energie – Slovakia energy
Predmet Zmluva o združenej dodávke energie – Slovakia energy
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 19.8.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHUGcyaF9PNjR6ODF5dG95OGt4dEE0X3BpR3pZ/view?usp=sharing
31.7.2019
Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie – TD s.r.o. Košice
TD, s.r.o. Agátová 31, 040 14 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 TD, s.r.o. Agátová 31, 040 14 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 36 202 738
Názov Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie – TD s.r.o. Košice
Predmet Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie – TD s.r.o. Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 31.7.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHRTJqc3FMMC1XYlpfVjBWajRCSzZ2SXhwX1RB/view?usp=sharing
17.7.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – Slovak Telecom a.s. Bratislava
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – Slovak Telecom a.s. Bratislava
Predmet Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – Slovak Telecom a.s. Bratislava
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 17.7.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHUmNFV0xya0UxQm1mX29zTGFmVEdlSmZYdDVn/view?usp=sharing
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30