SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
27.3.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava
Cena 1 400,-€
Dátum zverejnenia 27.3.2020
9.3.2020
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému s odpadmi z obalov – NATUR-PACK a.s. Bratislava
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému s odpadmi z obalov – NATUR-PACK a.s. Bratislava
Predmet Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému s odpadmi z obalov – NATUR-PACK a.s. Bratislava
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 9.3.2020
20.2.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 20.2.2020
20.2.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie od Ministerstva vnútre SR
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie od Ministerstva vnútre SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie od Ministerstva vnútre SR
Cena 29 945,-€
Dátum zverejnenia 20.2.2020
14.2.2020
Zmluva o dielo, PD-Vodovod,Enviroline s.r.o. Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo, PD-Vodovod,Enviroline s.r.o. Košice
Predmet Zmluva o dielo, PD-Vodovod,Enviroline s.r.o. Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 14.2.2020
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHajFjQktEUFRvUGZjZXNXUHVMTTZEejc2N1R3/view?usp=sharing
10.2.2020
Kúpna zmluva COOP Jednota
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva COOP Jednota
Predmet Kúpna zmluva COOP Jednota
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 10.2.2020
10.2.2020
Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Predmet Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 10.2.2020
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHQVc3THFnbkRZRURtT2JEaVRnTHNRNEJySFBN/view?usp=sharing
10.2.2020
Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Predmet Zmluva o pripojení VSD a.s.Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 10.2.2020
20.12.2019
Dohoda MOS s UPSVaR Humené
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda MOS s UPSVaR Humené
Predmet Dohoda MOS s UPSVaR Humené
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 20.12.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHTWpKcVBmMWtYV2tLWm5vd3VwV2tfeTBOTGNz/view?usp=sharing
13.11.2019
Dohoda č. 1 MOS s UPSVaR Humené
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda č. 1 MOS s UPSVaR Humené
Predmet Dohoda č. 1 MOS s UPSVaR Humené
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 13.11.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHMS1ZZWFQbTF2Vk0yeks0RzdsT0ZnbVY0VjE4/view?usp=sharing
9.10.2019
Dohoda o spoločnom školskom obvode; Karná, Topoľovka, Hudcovce, Lieskovec
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda o spoločnom školskom obvode; Karná, Topoľovka, Hudcovce, Lieskovec
Predmet Dohoda o spoločnom školskom obvode; Karná, Topoľovka, Hudcovce, Lieskovec
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 9.10.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHVzJIY0NvTS1MZ2xmSjhpOHg2RFVaYmlfUDRz/view?usp=sharing
1.10.2019
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
Cena 720,-€
Dátum zverejnenia 1.10.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHdWVhZG5tRklYYWw3eF9lN25wb3lsZXhWa05r/view?usp=sharing
19.8.2019
Zmluva o združenej dodávke energie – Slovakia energy
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o združenej dodávke energie – Slovakia energy
Predmet Zmluva o združenej dodávke energie – Slovakia energy
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 19.8.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHUGcyaF9PNjR6ODF5dG95OGt4dEE0X3BpR3pZ/view?usp=sharing
31.7.2019
Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie – TD s.r.o. Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie – TD s.r.o. Košice
Predmet Zmluva na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie – TD s.r.o. Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 31.7.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHRTJqc3FMMC1XYlpfVjBWajRCSzZ2SXhwX1RB/view?usp=sharing
17.7.2019
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – Slovak Telecom a.s. Bratislava
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – Slovak Telecom a.s. Bratislava
Predmet Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb – Slovak Telecom a.s. Bratislava
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 17.7.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHUmNFV0xya0UxQm1mX29zTGFmVEdlSmZYdDVn/view?usp=sharing
2.7.2019
Zmluva o pripojení – VSD a.s Košice
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení – VSD a.s Košice
Predmet Zmluva o pripojení – VSD a.s Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 2.7.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHUVdUSG15NC1kZjlXTzloRVBNbjlVbzB5QmlB/view?usp=sharing
11.6.2019
Zmluva o grantovom účte – Prima Banka Slovensko a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o grantovom účte – Prima Banka Slovensko a.s.
Predmet Zmluva o grantovom účte – Prima Banka Slovensko a.s.
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 11.6.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHVVhDS0dfcW1wd3ozQnpsbFBYTDZUVG50UnFR/view?usp=sharing
10.6.2019
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania v MŠ – SSOŠP EBG Humenné
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda o vykonaní praktického vyučovania v MŠ – SSOŠP EBG Humenné
Predmet Dohoda o vykonaní praktického vyučovania v MŠ – SSOŠP EBG Humenné
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 10.6.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHWnZWbExjd0xZZWRfV2U0RlhNZFNCSDFVY1ZZ/view?usp=sharing
2.5.2019
Mandátna zmluva 8/2019 – BOZP – B&B PZS s.r.o. Lieskovec
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Mandátna zmluva 8/2019 – BOZP – B&B PZS s.r.o. Lieskovec
Predmet Mandátna zmluva 8/2019 – BOZP – B&B PZS s.r.o. Lieskovec
Cena 90,-€
Dátum zverejnenia 2.5.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHSEkyeVQ1VDF4SV9OMHBEWnNFcWozTTdCdzBz/view?usp=sharing
26.4.2019
Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti – Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti – Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava
Predmet Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti – Kooperatíva Poisťovňa a.s. Bratislava
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 26.4.2019
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHbHdvSFBwYmNMaF9xOVNZeWVfY3htTm1LLTRZ/view?usp=sharing
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30