SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
16.4.2021
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom – Ľubomír Ludvik – WINDOORS Svidník
Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
Zmluvná strana 2 IČO 37 655 264
Názov Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom – Ľubomír Ludvik – WINDOORS Svidník
Predmet Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom – Ľubomír Ludvik – WINDOORS Svidník
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 16.4.2021
16.3.2021
Dodatok 1 k zmluve o výpožičke – Štatistický úrad SR
Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Zmluvná strana 2 IČO 00 166 197
Názov Dodatok 1 k zmluve o výpožičke – Štatistický úrad SR
Predmet Dodatok 1 k zmluve o výpožičke – Štatistický úrad SR
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 16.3.2021
3.3.2021
Dodatok 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi, NATUR-PACK a.s. Bratislava
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35 979 798
Názov Dodatok 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi, NATUR-PACK a.s. Bratislava
Predmet Dodatok 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi, NATUR-PACK a.s. Bratislava
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 3.3.2021
2.1.2021
Dodatok 1 k zmluve o vývoze nebezpečného odpadu . FÚRA s.r.o. Rozhanovce
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1 k zmluve o vývoze nebezpečného odpadu . FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Predmet Dodatok 1 k zmluve o vývoze nebezpečného odpadu . FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 2.1.2021
2.1.2021
Dodatok 2 k zmluve o zbere jedlých olejov a tukov . FÚRA s.r.o. Rozhanovce
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 2 k zmluve o zbere jedlých olejov a tukov . FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Predmet Dodatok 2 k zmluve o zbere jedlých olejov a tukov . FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 2.1.2021
28.12.2020
Dohoda č. 20/35/012/81, §12, UPSVaR Humenné
ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 20/35/012/81, §12, UPSVaR Humenné
Predmet Dohoda č. 20/35/012/81, §12, UPSVaR Humenné
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 28.12.2020
28.12.2020
Dohoda č. 20/35/010/103, §10, UPSVaR Humenné
ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 20/35/010/103, §10, UPSVaR Humenné
Predmet Dohoda č. 20/35/010/103, §10, UPSVaR Humenné
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 28.12.2020
2.12.2020
Zmluva o výpožičke: Sčítanie 2021 – Štatistický úrad SR
Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Zmluvná strana 2 IČO 00 166 197
Názov Zmluva o výpožičke: Sčítanie 2021 – Štatistický úrad SR
Predmet Zmluva o výpožičke: Sčítanie 2021 – Štatistický úrad SR
Cena 0,-€
Dátum zverejnenia 2.12.2020
13.10.2020
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb – NASES Trnava
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava
Zmluvná strana 2 IČO 42 156 424
Názov Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb – NASES Trnava
Predmet Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb – NASES Trnava
Cena 0,-€
Dátum zverejnenia 13.10.2020
8.10.2020
Zmluva o dielo 02/2020 – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice, Ladislav DŽatko JUNIOR, Lieskovec
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128, 067 45 Lieskovec
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128, 067 45 Lieskovec
Zmluvná strana 2 IČO 41 083 814
Názov Zmluva o dielo 02/2020 – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice, Ladislav DŽatko JUNIOR, Lieskovec
Predmet Zmluva o dielo 02/2020 – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice, Ladislav DŽatko JUNIOR, Lieskovec
Cena 33 402,42€
Dátum zverejnenia 8.10.2020
30.9.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová Humenné
Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, Starinská 18, 066 01 Humenné
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, Starinská 18, 066 01 Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 33671451
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová Humenné
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová Humenné
Cena 720,-€
Dátum zverejnenia 30.9.2020
31.8.2020
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
Predmet Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 31.8.2020
28.8.2020
Zmluva o poskytnutí služieb 18/2020 Milan Groško – MGP, Miňovce
Milan Groško - MGP, Miňovce 40, 090 32 Miňovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Milan Groško - MGP, Miňovce 40, 090 32 Miňovce
Zmluvná strana 2 IČO 46 890 971
Názov Zmluva o poskytnutí služieb 18/2020 Milan Groško – MGP, Miňovce
Predmet Zmluva o poskytnutí služieb 18/2020 Milan Groško – MGP, Miňovce
Cena 40€/rok
Dátum zverejnenia 28.8.2020
20.7.2020
Zmluva o vypôžičke, Ministerstvo vnútra SR
SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00 151 866
Názov Zmluva o vypôžičke, Ministerstvo vnútra SR
Predmet Zmluva o vypôžičke, Ministerstvo vnútra SR
Cena Iveco CAS 15
Dátum zverejnenia 20.7.2020
16.6.2020
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu, FÚRA s.r.o. Rozhanovce
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu, FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Predmet Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu, FÚRA s.r.o. Rozhanovce
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 16.6.2020
22.4.2020
Zmluva o pripojení, VSD a.s. Košice
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 36 599 361
Názov Zmluva o pripojení, VSD a.s. Košice
Predmet Zmluva o pripojení, VSD a.s. Košice
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 22.4.2020
20.4.2020
Zmluva o dielo, „Kultúrny dom – výmena okien a dverí“, Juraj Klim J.K.D-mont Svidník
Juraj Klím-J.K.D-mont, J. Gagarina 144/8, 089 01 Svidník
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Juraj Klím-J.K.D-mont, J. Gagarina 144/8, 089 01 Svidník
Zmluvná strana 2 IČO 40806 677
Názov Zmluva o dielo, „Kultúrny dom – výmena okien a dverí“, Juraj Klim J.K.D-mont Svidník
Predmet Zmluva o dielo, „Kultúrny dom – výmena okien a dverí“, Juraj Klim J.K.D-mont Svidník
Cena 14 271,44€
Dátum zverejnenia 20.4.2020
27.3.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluvná strana 2 IČO 00 177 474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1420 219, DPO SR Bratislava
Cena 1 400,-€
Dátum zverejnenia 27.3.2020
9.3.2020
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35 979 798
Názov Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum uzavretia 26.10.2022
Dátum zverejnenia 9.3.2020
20.2.2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti služieb v oblasti nakladania s odpadmi – Fúra s.r.o. Rozhanovce
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 20.2.2020
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30