SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
6.9.2018
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
Predmet Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 6.9.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHOWo3Uk5zN01fWFY4R2RfWWxDM08wVnNPengw/view?usp=sharing
25.7.2018
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – Ing. Anna Mamajová
Cena 720,-€
Dátum zverejnenia 25.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHc093MFZDS1RoN0oyaDBPQWtoaTBraXJlckN3/view?usp=sharing
24.7.2018
Zmluva o dotácii – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Úrad PSK
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dotácii – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Úrad PSK
Predmet Zmluva o dotácii – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Úrad PSK
Cena 500,-€
Dátum zverejnenia 24.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHRlNUelQzUTlzMmlQOFdxN2VUNXkxQy1OdDJj/view?usp=sharing
18.7.2018
Zmluva o municipálnom úvere – Prima Banka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o municipálnom úvere – Prima Banka
Predmet Zmluva o municipálnom úvere – Prima Banka
Cena 43 721,57€
Dátum zverejnenia 18.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHWUZzRlpjT0l4RkJPQXlxOFBDRFFVLUpNdGFr/view?usp=sharing
17.7.2018
Zmluva o spolupráci – SÚC PSK Prešov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spolupráci – SÚC PSK Prešov
Predmet Zmluva o spolupráci – SÚC PSK Prešov
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 17.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHeGgxNWxMdHo1d0I4QUdqZklPVkV6ZWZ0bmNj/view?usp=sharing
2.7.2018
Zmluva o využívaní elektronických služieb – Union Poisťovňa
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o využívaní elektronických služieb – Union Poisťovňa
Predmet Zmluva o využívaní elektronických služieb – Union Poisťovňa
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 2.7.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHNVlhVWFzbDZKQ3FKVFBYTGVDb2xzUmQwRDJR/view?usp=sharing
27.6.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP – Poľnohospodárska platotobná agentúra
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o NFP – Poľnohospodárska platotobná agentúra
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o NFP – Poľnohospodárska platotobná agentúra
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 27.6.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHWEhHTGxJYmhrQ3FZcXY2R2Jid0RrcDgwT2NV/view?usp=sharing
25.6.2018
Dodatok č. 1 k zmluve – Fúra s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve – Fúra s.r.o.
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve – Fúra s.r.o.
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 25.6.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHTGFhVldoYnNIUjZOVXRvMUl5eTMxaEV5RThJ/view?usp=sharing
13.6.2018
Dodatok č. 1 k zmluve Projekty EU s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve Projekty EU s.r.o.
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve Projekty EU s.r.o.
Cena 2000,-€
Dátum zverejnenia 13.6.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHNTNKMi1pTEJ1V28xUWZ4VVVyWEhSdVlBTzdv/view?usp=sharing
1.6.2018
Kúpna zmluva č. 00074/2018-PKZ – Slovenská republika, pozemky
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva č. 00074/2018-PKZ – Slovenská republika, pozemky
Predmet Kúpna zmluva č. 00074/2018-PKZ – Slovenská republika, pozemky
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 1.6.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHWXdpTlZjVUxzUG1rTDZGWTFzbU5WaWRLbTIw/view?usp=sharing
1.6.2018
UPSVaR – Dohoda o poskytnutí príspevku §50j
neuvedený
Detail zmluvy
Názov UPSVaR – Dohoda o poskytnutí príspevku §50j
Predmet UPSVaR – Dohoda o poskytnutí príspevku §50j
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 1.6.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHMHNQMTgzQWpfUEVfWktlTDJuRFRQSkk5Nlo4/view?usp=sharing
24.5.2018
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
Predmet Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 24.5.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHYzdLZUxncFNEQkFWOHprTjduNzZ6b184M28w/view?usp=sharing
16.5.2018
Zmluva GDPR – PP PROJECT s.r.o. Michalovce
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva GDPR – PP PROJECT s.r.o. Michalovce
Predmet Zmluva GDPR – PP PROJECT s.r.o. Michalovce
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 16.5.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHX0R4MnJhckZZd2dycmRJTzBQSFFHU1BGU253/view?usp=sharing
19.4.2018
Zmluva o grantovom účte – Prima Banka a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o grantovom účte – Prima Banka a.s.
Predmet Zmluva o grantovom účte – Prima Banka a.s.
Cena V zmluve
Dátum zverejnenia 19.4.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHNGJRRHB3aXBRZjhHSVRVaHlyT2REelZCbDVB/view?usp=sharing
9.4.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení systému združeného nakladania s odpadmi – NATUR – PACK a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení systému združeného nakladania s odpadmi – NATUR – PACK a.s.
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení systému združeného nakladania s odpadmi – NATUR – PACK a.s.
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 9.4.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHZEZUVW1tUllhUHBnZHVVNkt5cExDa3dCcVFv/view?usp=sharing
22.3.2018
Zmluva o poskytnutí NFP – PPA Bratislava, Karná – chodník k Domu nádeje
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí NFP – PPA Bratislava, Karná – chodník k Domu nádeje
Predmet Zmluva o poskytnutí NFP – PPA Bratislava, Karná – chodník k Domu nádeje
Cena 43 712,57 €
Dátum zverejnenia 22.3.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHel9UdzJVZjN1bmF3TjE1V1R5RWxxQS1OTHQ4/view?usp=sharing
2.3.2018
UPSVaR – Dohoda o poskytnutí príspevku §50j
neuvedený
Detail zmluvy
Názov UPSVaR – Dohoda o poskytnutí príspevku §50j
Predmet UPSVaR – Dohoda o poskytnutí príspevku §50j
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 2.3.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHNG5Ub21qVkQxOGRTUHFKdGdSTFBfOUl3NVFj/view?usp=sharing
2.3.2018
Dodatok k zmluve k zriadeniu SOÚ Ptičie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve k zriadeniu SOÚ Ptičie
Predmet Dodatok k zmluve k zriadeniu SOÚ Ptičie
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 2.3.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHN3FjS1VkQ3p4MGdHcnJJN2JZX0ZSN1NLOWJ3/view?usp=sharing
5.2.2018
UPSVaR – Aktivačné práce
neuvedený
Detail zmluvy
Názov UPSVaR – Aktivačné práce
Predmet UPSVaR – Aktivačné práce
Cena V dohode
Dátum zverejnenia 5.2.2018
Poznámka Príloha: https://drive.google.com/file/d/0B9Nbzk4cKxZHbGJOVmp2dHBNSUdWTWRfSnJMeEhSSlpXakFv/view?usp=sharing
11.12.2017
Dodatok k zmluve o pripojení – T-com
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve o pripojení – T-com
Predmet Dodatok k zmluve o pripojení – T-com
Cena V dodatku
Dátum zverejnenia 11.12.2017
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30