SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Základné informácie

Obec Karná sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji v okrese Humenné.

Počet obyvateľov:  456 (k 1.5.2023)
Katastrálne územie:  1 027 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1543

Umiestnenie územia katastra obce Karná podľa zákona NR SR č. 221/1996 Zb. o územno-správnom usporiadaní SR:

NUTS I – Slovenská republika

NUTS II – Východné Slovensko

NUTS III – Prešovský kraj

NUTS IV – Okres Humenné

NUTS V – Obec Karná

Karná leží v južnej časti Nízkych Beskýd v pramennej oblasti Lieskovčíka, juhovýchodnej časti Ondavskej vrchoviny, v hornej časti doliny pravého prítoku Ondavky  medzi obcami Lieskovec a Víťazovce, západne od obce Ohradzany, juhovýchodne od rekreačnej oblasti Domaša.  Nadmorská výška v strede obce je 210 m n. m. a v chotári 180-350 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára pokrývajú svahové hliny. V katastrálnom území obce Karná nachádza rovnomerná umelá vodná nádrž situovaná na severozápadnom okraji obce.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť, 

Symboly obce sú erb a vlajka

Blazón erbu: V striebornom štíte na vysokej trinásťkrát strieborno-zeleno šikmo delenej pažiti červený čiernohrivý, čiernochvostý a čiernokopytý kôň.

Popis vlajky: Trojcípa vlajka s vodorovne rozloženými pruhmi v hornom cípe biela, v spodnom zelená, v strednom cípe červená s čiernymi pruhmi po bokoch.

Región v ktorom leží obec Karná bol v minulosti uhorskou župou – Zemplín. Na severe susedila s Poľskom, západné hranice regiónu tvorili bývalá Šarišská župa a Abovská župa, na východe hraničil s Ukrajinou a Užskou župou.

V súčasnosti geograficky je územie situované v regióne Horného Zemplína, v ktorom sa rozprestierajú Vihorlatské vrchy, Beskydské predhorie, Ondavská vrchovina a Laborecká vrchovina. Najväčšou riekou pretekajúcou okresom je Laborec, do ktorého sa vlievajú Výrava, Udava a Cirocha. Západnou časťou okresu preteká Oľka a Ondavka. Na jeho severe sa rozprestiera typická karpatská krajina s pôvodnými pralesovými porastmi a so vzácnou faunou. Ponúka neporušenú prírodu, samoty s ďalekými výhľadmi i rázovité dediny v oblasti Východných Karpát. Medzi najnavštevovanejšie turistické lokality Horného Zemplína patrí okolie vodnej nádrže Domaša, Národný park Poloniny a chránené krajinné oblasti Vihorlat a Východné Karpaty.

 

Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30