SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Číslo Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40, 730 01 Sobrance
Zmluvná strana 2 IČO 535 391 33
Názov Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Predmet Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dátum uzavretia 27.5.2022
Dátum zverejnenia 27.5.2022
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
21.8.2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
Detail zmluvy IROP-CLLD-W424-512-001-004
Číslo IROP-CLLD-W424-512-001-004
Zmluvná strana 2 Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
Zmluvná strana 2 IČO 42419476
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dátum uzavretia 21.8.2023
Dátum zverejnenia 21.8.2023
2.8.2023
Zmluva č. 1298/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Detail zmluvy 1298/2023/OPR
Číslo 1298/2023/OPR
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 37 870 475
Názov Zmluva č. 1298/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva č. 1298/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Cena 1.000.- €
Dátum uzavretia 26.7.2023
Dátum zverejnenia 2.8.2023
Dátum účinnosti 3.8.2023
3.5.2023
Zmluva č. 323 0866 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskho zákonníka
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy 323 0866
Číslo 323 0866
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluvná strana 2 IČO 00 177 474
Názov Zmluva č. 323 0866 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Predmet Zmluva č. 323 0866 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskho zákonníka
Cena 3.000,00 €
Dátum uzavretia 3.5.2023
Dátum zverejnenia 3.5.2023
8.3.2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Detail zmluvy Dodatok č. 5
Číslo Dodatok č. 5
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 35 979 798
Názov Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum uzavretia 8.3.2023
Dátum zverejnenia 8.3.2023
27.2.2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
Detail zmluvy 78/3/2023/zavod He
Číslo 78/3/2023/zavod He
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
Zmluvná strana 2 IČO 36 570 460
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
Predmet Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
Cena 0,00
Dátum uzavretia 24.2.2023
Dátum zverejnenia 27.2.2023
Dátum účinnosti 28.2.2023
16.1.2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40, 730 01 Sobrance
Detail zmluvy 2023047
Číslo 2023047
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40, 730 01 Sobrance
Zmluvná strana 2 IČO 535 391 33
Názov Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Predmet Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Dátum uzavretia 16.1.2023
Dátum zverejnenia 16.1.2023
29.11.2022
Darovacia zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
Detail zmluvy č.p.:ZBH7-9-023/2022
Číslo č.p.:ZBH7-9-023/2022
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00 151 866
Názov Darovacia zmluva č.p.: ZBH7-9-023/2022
Predmet Darovacia zmluva
Cena 0,00
Dátum uzavretia 4.10.2022
Dátum zverejnenia 29.11.2022
Dátum účinnosti 30.11.2022
28.11.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Zmluvná strana 2 IČO 36 211 451
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum uzavretia 28.11.2022
Dátum zverejnenia 28.11.2022
25.11.2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom - 22/35/010/104
ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Detail zmluvy 22/35/010/104
Číslo 22/35/010/104
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom - 22/35/010/104
Predmet Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom - 22/35/010/104
Dátum uzavretia 25.11.2022
Dátum zverejnenia 25.11.2022
Dátum účinnosti 26.11.2022
7.11.2022
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Helena Kohútová, Marta Murníková, Mgr. Andrej Dzuriak, Ing. Silvia Dzuriaková
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Helena Kohútová, Marta Murníková, Mgr. Andrej Dzuriak, Ing. Silvia Dzuriaková
Názov Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Predmet Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Dátum uzavretia 7.11.2022
Dátum zverejnenia 7.11.2022
21.10.2022
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Rudolf Danč
Detail zmluvy Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588
Číslo Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Rudolf Danč
Zmluvná strana 2 IČO Rudolf Danč
Názov Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Predmet Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Dátum uzavretia 21.10.2022
Dátum zverejnenia 21.10.2022
4.10.2022
Darovacia zmluva č.p.:ZBH7-9-023/2022
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
Detail zmluvy ZBH7-9-023/2022
Číslo ZBH7-9-023/2022
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00 151 866
Názov Darovacia zmluva č.p.: ZBH7-9-023/2022
Predmet Darovacia zmluva č.p.:ZBH7-9-023/2022
Dátum uzavretia 4.10.2022
Dátum zverejnenia 4.10.2022
4.10.2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, Starinská 18, 066 01 Humenné
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, Starinská 18, 066 01 Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 33671451
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Cena 840,00
Dátum uzavretia 4.10.2022
Dátum zverejnenia 4.10.2022
22.8.2022
Wifi pre Teba II - obec Karná
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Detail zmluvy 2885/2022
Číslo 2885/2022
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CCA3
Predmet Wifi pre Teba II - obec Karná
Cena 15.000,00
Dátum uzavretia 18.8.2022
Dátum zverejnenia 22.8.2022
Dátum účinnosti 23.8.2022
30.6.2022
Komunálny odpad
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok 1/2022
Číslo Dodatok 1/2022
Zmluvná strana 1 Obec Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Komunálny odpad
Dátum uzavretia 30.6.2022
Dátum zverejnenia 30.6.2022
Dátum účinnosti 1.7.2022
23.6.2022
Zmluva o dielo
Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40, 730 01 Sobrance
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00323128
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40, 730 01 Sobrance
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
Predmet Zmluva o dielo
Dátum uzavretia 23.6.2022
Dátum zverejnenia 23.6.2022
16.6.2022
Zmluva o dielo č. 20042022
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128, 067 45 Lieskovec
Detail zmluvy 20042022
Číslo 20042022
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128, 067 45 Lieskovec
Zmluvná strana 2 IČO 41 083 814
Názov Zmluva o dielo č. 20042022
Predmet Zmluva o dielo č. 20042022
Cena 32.829,71 Eur
Dátum uzavretia 14.6.2022
Dátum zverejnenia 16.6.2022
16.6.2022
Zmluva o dielo č. 13062022
Ladislav Džatko JUNIOR
Detail zmluvy č. 13062022
Číslo č. 13062022
Zmluvná strana 2 Ladislav Džatko JUNIOR
Zmluvná strana 2 IČO 41083814
Predmet Zmluva o dielo č. 13062022
Dátum zverejnenia 16.6.2022
13.6.2022
Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung Galaxy
Slovenská Republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Slovenská Republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00 166 197
Názov Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung Galaxy
Predmet Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung Galaxy
Dátum zverejnenia 13.6.2022
27.5.2022
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40, 730 01 Sobrance
Detail zmluvy Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Číslo Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Zmluvná strana 1 Obec Karná, Karná 110, 067 45 Karná
Zmluvná strana 1 IČO 00 323 128
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40, 730 01 Sobrance
Zmluvná strana 2 IČO 535 391 33
Názov Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Predmet Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Dátum uzavretia 27.5.2022
Dátum zverejnenia 27.5.2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Karná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,00 - 15,00
  • Ut: 7,00 - 15,00
  • St: 7,00 - 16,30
  • Št: 7,00 - 15,00 - Nestr. deň
  • Pi: 7,00 - 13,30